Matsuo Basho

Els vespres d’estiu
sèiem davant de casa
a prendre la fresca

Anuncis