Matsuo Basho

Digues, per què, lluna
tenyeixes sempre les flors
amb clarors d’argent…

Anuncis