Tomijo Nakagawa

Mi enamoramiento,
hermoso,
como una manzana