Matsuo Basho

Día invernal.
A caballo me helaba,
maestro en sombra

Anuncis