Sogi-Io

Teñid las ramas
clara o intensamente,
rocíos de otoño

Anuncis