Matsuo Basho

Indrets sense nom.
Clares, belles i alegres
Flors de cirerer.

Anuncis