Sora

Una flor blanca
al barret: tot a punt
per creuar la barrera.

Anuncis