Matsuo Basho

Cucut cantaire:
encara’m el cavall
cap a la plana.

Anuncis