Matsuo Basho

Un cop plantat
l’arròs, deixes enrere
el salze.

Anuncis