Matsuo Basho

Arriba el dia
d’acollir uns altres hostes:
casa de nines.

Anuncis