Miquel Martí i Pol

Amb pocs estímuls
tornem a ser altra volta
quasi feliços.

Anuncis