Miquel Martí i Pol

Una rialla
i de nou el silenci.
Era un miratge?

Anuncis