Joan Salvat Papasseit

Camí de sol.
Per les rutes amigues,
unes formigues.

Anuncis