Matsuo Basho

Herba d’estiu!
Del somni dels guerrers
tot el que en queda.

Anuncis