Matsuo Basho

Oh! Que divina
en les tendres fulles verdes
la llum del sol.

Anuncis