Matsuo Basho

El vent de la tardor
més blanc que la pedra:
muntanya d’Ishiyama.

Anuncis