Matsuo Basho

Un vell estany
hi salta una granota
soroll de l’aigua.

Anuncis