Matsuo Basho

Regna el silenci:
el cant de les cigales
cala les roques.

Anuncis