Matsuo Basho

Venç la de Suma
aquesta solitud:
tardor a la costa.

Anuncis