Matsuo Basho

El corb s’atura
damunt la branca seca
fi de tardor.

Anuncis