Matsuo Basho

Immensa plana
com un filet s’esborra
el bram del cérvol.

Anuncis