Salvador Espriu

Amb un somriure
els desigs, l’anhel d’ésser
anihilava.

Anuncis