Salvador Espriu

Doctrina excelsa.
Amb banys de peus i ioga,
no s’encaparri.

Anuncis