Miquel Martí i Pol

A tres dies de la Diada de Sant Jordi

Faig de les ombres
un mar immens de signes
que m’interroguen.

Anuncis